Preview Mode Links will not work in preview mode

foodysafari


Jul 21, 2020

Stjärnkocken Niklas Ekstedt blir aldrig hembjuden till sina grannar på middag. Vi diskuterar varför, snackar hans dyraste krognota och hur var det egentligen när han var René Redzepis boss? Och så dissekerar vi begreppet "foodie". Vad kännetecknar en sådan? Vi checkar läget med Kat Bont på Punk Royale-gruppen och måltidsforskaren Richard Tellström för att ta reda på detta. Ett mycket matigt avsnitt, tune in!